Osvěžovač vzduchu Fresh air 300ml anti tobacco Zobrazit větší

Osvěžovač vzduchu Fresh air 300ml anti tobacco

11169

Nový produkt

Poznámka: "Anti tobacco" se v češtině překládá jako "protitabákový" nebo také jako "anti-tabákový".

  Určení osvěžovače: osvěžovač vzduchu Fresh air 300ml anti tobacco slouží pouze pro použití v interiérech.

  Účinky:

   • Neutralizace zápachu: anti-tabákový osvěžovač vzduchu obsahuje látky, které jsou navrženy tak, aby neutralizovaly zápach kouře a tabáku v prostředí, čímž pomáhají vytvořit čistší a svěžejší vzduch.
   • Osvěžení vzduchu: Mimo odstraňování zápachu kouře může anti-tabákový osvěžovač vzduchu také přinést do prostředí svěžest a příjemnou vůni, která přispívá k celkovému dojmu čistoty a pohody.
   • Podpora zdraví: Použití anti-tabákového osvěžovače vzduchu může přispět k podpoře zdravějšího prostředí tím, že minimalizuje expozici kouři a jeho škodlivých účinků.
   • Vytvoření pohodlnějšího prostředí pro nekuřáky: V prostředích, kde žijí nebo pracují nekuřáci, může být použití anti-tabákového osvěžovače vzduchu způsobem, jak minimalizovat nebo eliminovat nepříjemné zápachy po kouření, což přispívá k jejich pohodě a komfortu.

  Doporučení:

  Anti-tabákový osvěžovač vzduchu může pomoci vytvořit čistější a příjemnější prostředí, které podporuje zdraví a pohodu všech osob v daném prostoru.Začátek formuláře

  Je však důležité si uvědomit, že každý člověk může vnímat vůně odlišně, a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Také je důležité dbát na to, aby byly osvěžovače používány v souladu s jejich návodem a bezpečnostními pokyny.

  Jak anti-tabákový osvěžovač působí na různé prostory a jakou atmosféru vytváří?

   • Domácí prostředí: V domácích prostorách, kde se kouří nebo kde byl kouření přítomno, může anti-tabákový osvěžovač vzduchu pomoci neutralizovat zápachy a přispět k čistějšímu vzduchu. To může být zvláště užitečné v obývacím pokoji, ložnici nebo dalších společenských prostorách.
   • Pracovní prostředí: V kancelářích nebo jiných pracovních prostorách může anti-tabákový osvěžovač vzduchu pomoci minimalizovat expozici kouři a jeho zápachům. To může být užitečné pro podporu zdravějšího pracovního prostředí pro nekuřáky a pro snížení negativních účinků kouření na všechny přítomné.
   • Veřejné prostory: V komerčních prostorách, jako jsou restaurace, kavárny nebo obchody, může být anti-tabákový osvěžovač vzduchu použit k neutralizaci zápachů po kouření a k vytvoření příjemnějšího prostředí pro zákazníky a návštěvníky.
   • Vozidla: V autech nebo jiných vozidlech může anti-tabákový osvěžovač vzduchu pomoci odstranit zápachy po kouření a vytvořit čistější a příjemnější atmosféru pro řidiče a cestující.

  Instrukce: před použitím dobře protřepejte, sprej držte ve výšce ramen a aplikujte cca. 5-10 sek.

  Více informací

  5990 ks

  29,00 Kč s DPH

  Více informací

  Varování: prosím přečtěte si pečlivě instrukce: Neaplikujte vůni, jestliže se ve stejné místnosti nacházejí: těhotné ženy, děti a osoby s respiračními potížemi, či nemocemi. Sprej může způsobit alergickou reakci. Skladujte v suchu a z dosahu potravin. Přímo neinhalujte, neaplikujte na potraviny, nestřílejte na zdroje tepla a ohně. Chraňte před vnějším poškozením, ani prázdnou láhev neprorážejte, a nevhazujte do ohně. Nebezpečí. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 stupňů. Recyklovatelný obal, uložte na místo určené k odkládání obalů. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)on (číslo ES 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3 (2H)-on (číslo ES 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Obsah: 300 ml. Datum výroby a minimální trvanlivost do: uvedeno na obalu. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.

  30 dalších produktů ve stejné kategorii: